Rodo


Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

     W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych - RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota - Mikołajec.
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl