AktualnościI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYKI
PATRIOTYCZNEJ W TRZCIANIE


     Konkurs realizowany z okazji jubileuszu 10-cio lecia Szkoły Muzycznej w Trzcianie.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Szkoła Muzyczna I st. w Trzcianie.

CELE KONKURSU:

Rozbudzanie świadomości i tożsamości narodowej poprzez obcowanie z muzyką patriotyczną,poszerzenie znajomości polskiej muzyki patriotycznej wśród dzieci i młodzieży szkół muzycznych,wymiana
doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu i pedagogami .

KATEGORIE WIEKOWE:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży kwalifikujących się do poniższych kategorii wiekowych:

I kategoria - uczestnicy do 9 lat,
II kategoria - uczestnicy do 12 lat,
III kategoria - uczestnicy do 15 lat ,
IV kategoria – uczestnicy do 18 lat.

PRZEBIEG KONKURSU:

Przesłuchania odbędą się w formie On-line.
Czas trwania prezentacji :
Soliści – instrumentaliści, wokaliści – do 10 min.
Zespoły – instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne – do 15 min. *

*O przyporządkowaniu zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.

9 listopada 2021r. – ogłoszenie wyników na stronie : https://www.smtrzciana.pl/ .

11 listopada 2021 r. Publikacja najwyżej ocenionych występów na stronie internetowej szkoły, oraz na szkolnym
Funpage’u.

UWAGA!

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i prezentacji uczestników na portalach internetowych.

UCZESTNICY PODCZAS PRZESŁUCHAŃ PREZENTUJĄ:

Utwór/ utwory polskiego kompozytora o charakterze patriotycznym.
Cały program należy wykonać z pamięci - dotyczy solistów. Nagranie prezentacji konkursowej. Nagranie wideo dobrej jakości powinno spełniać następujące kryteria:

• Podczas prezentacji Video uczestnik powinien być wyraźnie widoczny. Dla zespołów -wszyscy uczestnicy powinni być wyraźnie widoczni.
• Wszystkie utwory powinny być nagrane jednym ciągiem bez zatrzymywania kamery. Nie wolno ciąć i montować różnych filmów.
• Nie wolno modyfikować nagrania za pomocą programów komputerowych, podkładów głosowych, dubbingu itp.
Film powinien zostać opublikowany na YouTube. Link należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

Oznaczenie prezentacji konkursowej na portalu YouTube:
- Należy nadać filmowi tytuł: nazwisko i imię uczestnika / nazwę zespołu/ grupy.
- W polu „Opis” należy wpisać:
1. Nazwa Konkursu i rok
2. Kategoria wiekowa
3. Autorzy i nazwy wykonywanych kompozycji.
4. Imiona i Nazwiska wykonawców.
-
Filmy bez tytułu zostaną odrzucone zgodnie z regulaminem.
Filmy z nagraniami konkursowymi w portalu YouTube powinny zostać udostępnione jako Niepubliczne.

ZGŁOSZENIA:

Należy przesyłać wraz z kopią wpłaty akredytacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w nieprzekraczalnym terminie do 06 listopada 2021 r. na adres mailowy:
konkurs.patriotyczny.trzciana@gmail.com

Zgłoszenia, które nie spełnią założeń regulaminowych konkursu (repertuar niezgodny z założeniami regulaminu, brak kopii wpłaty akredytacyjnej, podpisanego oświadczenia o ochronie danych osobowych lub zostaną nadesłane po terminie) nie będą przyjęte. O kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba uczestników konkursu jest ograniczona.

AKREDYTACJA:

    Dla uczestników konkursu wynosi 20 zł od osoby i należy ją wpłacić na konto: 94 8589 0006 0030 0780 1948 0003 do dnia 06 listopada 2021 r.
Akredytacja podlega zwrotowi tylko w przypadku niezakwalifikowania uczestnika do konkursu.
Przesłuchania konkursowe przeprowadzane są publicznie i mogą być przez organizatora konkursu rejestrowane, fotografowane i rozpowszechniane bez jakichkolwiek opłat dla uczestników /także w formie kaset i płyt/.

     Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Zasady punktacji i podział nagród ustalają jurorzy w oparciu o odrębny regulamin.

Dodatkowych informacji udziela Organizator konkursu,

 e-mail: konkurs.patriotyczny.trzciana@gmail.com

Joanna Knapik
Tel: 518 869 096

Krzysztof Put
Tel. 533 255 121
 


SZKOŁA MUZYCZNA W TRZCIANIE INFORMUJE O NOWYCH KONTACH
BARDZO PROSIMY O WPŁATY NA POSZCZEGÓLNE KONTA 

1. NUMER KONTA KONKURSOWEGO :

94858900060030078019480003

2. NUMER KONTA – WYNAJEM INSTRUMENTÓW :

24858900060030078019480002

150 zł za cały rok

3. NUMER KONTA RADY RODZICÓW

51858900060030078019480001

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł. od rodziny.
Wpłaty można dokonywać na nr konta bankowego
lub w sekretariacie Szkoły Muzycznej w godzinach urzędowania.


UWAGA - ZMIANA W PLANIE LEKCJI

AKTUALIZACJA PLANU PANI JOANNY KNAPIK

Zmiana dotyczy poniedziałku z przedmiotów Kształcenie słuchu oraz Rytmika w klasie Pani Ewy Mazur i Pani Joanny Winiarczyk. Czwartek pozostaje bez zmian.


Kształcenie słuchu - kl. 1-3/c6

Rytmika - kl. 1-3/c6


Regulamin konkursu


SPOTKANIA ORGANIZACYJNE Z NAUCZYCIELAMI

NAUCZYCIEL

DZIEŃ I GODZINA

SALA

Put Krzysztof

1.09  godz. 12:30

17

Kleśny Piotr

1.09  godz.12:30

8

Rachwał Kamil

1.09  godz. 12:30

14

Hrabovsky Andriy

1.09  godz. 12:30

9

Śliwa Marta

1.09  g0dz. 12:30

25

Kukuła Grzegorz

1.09  godz. 12:30

31

Gurgul Mateusz

6.09  godz. 16:00

31

Winiarczyk Joanna - skrzypce

2.09  godz. 16:00

25

Fołta Ireneusz

2.09  godz. 19:00

24

Szłachta Marcin –fortepian główny

Kontakt telefoniczny

 

Szlachta Marcin-fortepian dodatkowy

7.09  godz.16:00

Rupniów

Hoffman Elżbieta

Kontakt telefoniczny

 

Rechulicz Ryszard

Kontakt telefoniczny

 

Maciej Kita

6.09
godz. 16:00 Rupniów
godz. 17:00 Trzciana

 

Tatsiana Yakubenia-Skiba

3.09  godz.15:00

8

Wiktoria Zawistowska - Tyliba

6.09 godz. 15:00

 

Sadzikowski Dariusz

2.09  godz. 14:00-17:00

8

Woś-Gucik Paulina

3.09 godz. 17:00

Rupniów – budynek remizy

Teoria

J. Winiarczyk -  6.09 godz 17:00  sala 25

E. Mazur – 2.09 godz. 17:00 sala 7 ( zebranie dla klasy I )

J. Knapik – 6.09 godz. 17:00 Rupniów

J. Knapik – 7.09 Trzciana
17:00 audycje muzyczne
17:30 chór
18:00 zespół

A. Wąsowska – 6.09 godz. 17:30

Zbigniew Huptyś –
03.09 godz. 16.00 Trzciana, godz.17.00 Rupniów


Klasa I cykl 6 –letni Trzciana – podział na klasy

Klasa I A

 1. Burkowicz Radosław
 2. Brzegowy Bartosz
 3. Burkowicz Wiktoria
 4. Cefal Karolina
 5. Cempura Jakub
 6. Dec Wiktoria
 7. Rajca Patrycja
 8. Zdebski Aleksander
 9. Stalmach Lena
 10. Stec Natalia
 11. Szwed Kamil
 12. Tabor Błażej
 13. Tabor Laura Rita

Klasa I B

 1. Tabor Natalia
 2. Ujejska Anna
 3. Zatorski Błażej
 4. Chudy Wiktoria
 5. Dębosz Dominik
 6. Długopolska Zofia
 7. Dobosz Helena
 8. Drabik Marcelina
 9. Duda Aleksandra
 10. Dudek Laura
 11. Motak Łucja
 12. Rusoń Aniela
 13. Brzegowy Leon

Klasa I – przydział uczniów do nauczycieli

Cykl 6 letni i 4 letni

Brzegowy Leon – akordeon – Pan Grzegorz Kukuła
Zaręba Tobiasz – akordeon – Pan Grzegorz Kukuła
Cempura Jakub – akordeon – Pan Mateusz Gurgul
Burkowicz Franciszek – akordeon – Pan Mateusz Gurgul
Dziedzic Krystian – akordeon – Pan Mateusz Gurgul
Brzegowy Bartosz – perkusja – Pan Ryszard Rechulicz
Łącki Antoni – perkusja – Pan Ryszard Rechulicz
Tabor Błażej – perkusja –  Pan Michał Heller
Burkowicz Radosław – fortepian – Pan Marcin Szlachta
Dobosz Helena- fortepian – Pan Dariusz Sadzikowski
Dudek Laura – fortepian – Pan Dariusz Sadzikowski
Rusoń Aniela – fortepian – Pani Elżbieta Hoffman
Stelmach Lena – fortepian – Pan Andriy Hrabovsky
Tabor Laura – fortepian – Pan Andriy Hrabovsky
Czuper Kacper – fortepian – Pani Tatsiana Yakubenia – Skiba
Rajca Ewelina – fortepian – Pan Marcin Szlachta
Burkowicz Wiktoria – skrzypce – Pan Krzysztof Put
Dębosz Dominik – skrzypce – Pan Krzysztof Put
Długopolska Zofia – skrzypce – Pan Krzysztof Put
Tabor Julia – skrzypce – Pan Krzysztof Put
Drabik Marcelina – skrzypce – Pani Joanna Winiarczyk
Duda Aleksandra – skrzypce – Pani Joanna Winiarczyk
Motak Łucja – skrzypce Pani Joanna Winiarczyk
Tabor Natalia – skrzypce – Pani Joanna Winiarczyk
Stochel Martyna – skrzypce – Pani Joanna Winiarczyk
Juszkowicz Amelia – skrzypce – Pani Paulina Woś-Gucik
Zaręba Hanna – skrzypce – Pani Paulina Woś-Gucik
Białoń Kinga – skrzypce – Pani Paulina Woś-Gucik
Cefal Karolina – wiolonczela – Pani Marta Śliwa
Chudy Wiktoria – wiolonczela – Pani Marta Śliwa
Lech Wiktoria – wiolonczela – Pani Marta Śliwa
Dec Wiktoria – flet – Pan Vasyl Ivanov
Franczak Julia – flet – Pan Vasyl Ivanov
Rajca Patrycja – saksofon – Pan Kamil Rachwał
Ujejska Anna – saksofon – Pan Kamil Rachwał
Wójcik Jakub – saksofon – Pan Kamil Rachwał
Moskal Karolina – saksofon – Pan Kamil Rachwał
Sułkowska Nadia – saksofon – Pan Kamil Rachwał
Banach Lena – klarnet- Pan Rafał Gomółka
Zatorski Błażej – klarnet – Pan Rafał Gomółka
Szwed Kamil – trąbka – Pan Piotr Kleśny
Dziedzic Wojciech – trąbka – Pan Piotr Kleśny
Chojecki Jakub – trąbka – Pan Piotr Kleśny
Stec Natalia – gitara – Pan Ireneusz Fołta
Zdebski Aleksander - gitara – Pan Ireneusz Fołta
Satoła Oliwia- gitara –  Pan Maciej Kita
Duś Jakub – gitara – Pan Maciej Kita  


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – TRZCIANA CYKL 4-letni

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – TRZCIANA CYKL 6-letni

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – RUPNIÓW CYKL 4-letni

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH - RUPNIÓW CYKL 6-letni


Fortepian dodatkowy

Tatsiana Yaubenia – Skiba

Grochowska Helena
Chojecka Dominika
Burkowicz Filip
Chojecka Laura
Chojecka Kornelia

Marcin Szlachta

Zapala Dominika
Moskal Emilia
Wojtas Natalia
Matląg Oliwia
Zaręba Bartosz
Smoter Julia
Golonka Magdalena
Zapała Wiktoria

Andriy Hrabovski

Kłósek David
Kaja Przemysław
Mroczek Wiktoria
Świątko Julia
Stochel Szymon
Burkowicz Antoni
Stanisz Amelia
Gacek Zofia
Kłósek Antoni
Stochel Kamil
Tabor Kacper

Dariusz Sadzikowski

Łabuda Gasbriela
Krawczyk Ewa
Biros Emilia
Krawczyk Piotr
Radzięta Wiktoria


Zajęcia z zespołu Trzciana - wtorek 17:55 - 19:30

Chór - Trzciana wtorek  16:20 - 17:55

Zajęcia z zespołu Rupniow - poniedziałek 17:05 - 18:40

Zespół instrumentalny - RUPNIÓW

1.    Banach Krystian
Kurek Joanna
Kuzak Michał
Rusin Dominik
Golonka Magdalena
Zapała Wiktoria
Ubik Wiktoria
Smoter Julia
Banach Patrycja
Zaręba Bartosz
Moskal Karolina
Białoń Kinga
Franczak Julia
Sternal Adrian
Budacz Małgorzata
Zapała Dominika
Moskal Emilia
Wojtas Natalia
Matląg Oliwia

Zespół instrumentalny - TRZCIANA

1.    Pławecki Jakub
Próchnik Julia
Filip Burkowicz
Stochel Szymon
Chojecka Laura
Stochel Kamil
Tabor Kacper
Chojecka Dominika
Chojecka Kornelia
Łabuda Gabriela
Stanisz Martyna

CHÓR TRZCIANA

1.    Mączka Natalia
Piotrowicz Bartłomiej
Kłósek Emilia
Statek Franciszek
Bieniek Oliwia
Dudek Lena
Hejmo Joanna
Brzegowy Jagoda
Starsiak Julia
Matuszewska Olga
Bujak Nadia
Grochowska Helena
Kłósek Maja
Krawczyk Piotr
Mroczek Wiktoria
Radzięta Wiktoria
Świątko Julia
Biros Emilia
Krawczyk Ewa
Kłósek David
Krawczyk Gabriela
Rumian Karolina
Leśniak Aleksandra
Gacek Zofia
Babicz Szymon
Burkowicz Antoni
Kłósek Antoni
Stanisz Amelia
Kaja Przemysław
Klejdysz Hanna


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021 r.

o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.


REKRUTACJA

Lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2021/2022