Grono Pedagogiczne


Wiktoria Zawistowska - Tyliba

Opis: D:\Documents\śpiewanie\zdjęcia do koncertów i programów\Wiktoria Zawistowska.jpg

Wiktoria Zawistowska – mezzosopran       Doktor sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Ukończyła studia doktoranckie w  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 2021 roku obroną pracy doktorskiej zatytułowanej: Relacje komparatystyczne w pieśni
z zakresu literatury i muzyki. Badania interdyscyplinarne i analityczne na przykładzie dwóch cykli utworów współczesnych kompozytorek polskich: Marty Ptaszyńskiej i Anny Sowy
.  
     W roku 2016 oraz 2013 uczestniczyła  odpowiednio w  V i III edycji Międzywydziałowego Studium Pieśni przy katedrze kameralistyki fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie prowadzonego przez prof. Katarzynę Jankowską, dr Beatę Szebesczyk oraz prof. Robertę Cieślę. Ukończyła w 2012 wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na wydziale wokalno – aktorskim w klasie śpiewu dr hab. Marii Seremet. Występowała w wielu festiwalach, projektach oraz kursach w kraju i za granicą (m. in. Włochy, Szwecja, Niemcy, Austria, Francja, Islandia). W roku 2013 ukończyła również studia licencjackie na wydziale humanistycznym, kierunek kulturoznawstwo – specjalność nowe media i komunikacja międzykulturowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
     Koncertowała pod batutą m.in. Gabriela Chmury, Krzysztofa Pendereckiego, Alessandro de Marchi, Łukasza Borowicza, Stanisława Krawczyńskiego, Stanisława Gałońskiego, Pawła Przytockiego. Zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Żdarze nad Sazawą w Republice Czeskiej(2013), II nagrodę w konkursie wokalnym im. Krystyny Jamróz w Kielcach oraz wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu, wyróżnienie i nagrodę specjalną Dyrektora Filharmonii warmińsko – mazurskiej w Olsztynie (2014) oraz wyróżnienia II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2015) oraz Złote Głosy (2015).W roku 2013 była aktywną studentką Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim – Opera Narodowa, projekt ENOA w Warszawie. Uczestniczka kursów wokalnych Maestry Teresy Żylis - Gary, prof. Izabelli Kłosińskiej, prof. Anity Garanča, prof. Dimitry’a Vdowina, prof. Evy Blahovej, prof. Antona Scharingena, prof. Charlotty Lehman, prof. Richarda Harella, prof. Mai Nosowskiej oraz prof. Ryszarda Karczykowskiego, prof. Zdzisława Madeja. Dokonała nagrania Opera omnia Mikołaja Zieleńskiego z zespołem Collegium Zieleński, za które zespół otrzymał Fryderyka 2012 w kategorii muzyka dawna. Koncertowała wraz z zespołem w Bazylice św. Marka w Wenecji. W repertuarze operowym ma przygotowane partie: Cherubina z Wesela Figara, Dorabelli z Cosi fan tutte W. A. Mozarta, partię Sesto z Juliusza Cezara w Egipcie J. F. Haendla, Stefana z Romeo i Julii, Siebla z Fausta Ch. Gounoda, Jadwigi ze Strasznego Dworu S. Moniuszki oraz Mädchenblumen z opery Parsifal R. Wagnera. W grudniu 2014 rozpoczęła współpracę z Operą Kameralną w Krakowie, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego i występuje w operze Bastien und Basteinne W. A. Mozarta jako Bastienne, w spektaklu La festa di Carnavale jako muza apollińska, w widowisku muzycznym Mała Syrenka na motywach baśni Christiana Andersena oraz baletu-opery Syrena Witolda Maliszewskiego. Poza tym wykonuje również partie oratoryjne w takich przedstawieniach jak Ich gehe und suche oraz Pieśń o blasku wody, które w całości poświęcone są muzyce Jana Sebastiana Bacha.   W 2017 wystąpiła jako solistka w wykonaniu Małej Mszy - Petite messe sollennele G. Rossiniego w Niemczech (Baden).
W 2018 dokonała prawykonania dramatu muzycznego Stanisława Rzepieli Demeter w Filharmonii Krakowskiej  w partii Persefony, brała udział w Festiwalu Wawel o Zmierzchu ,  inaugurowała sezon 2018/2019 w Filharmonii Śląskiej Glorią Vivaldiego oraz wystąpiła na festiwalu polsko - francuskim z towarzyszeniem fortepianu i francuskiego Brass – Bandu w Douai we Francji. Prowadzi klasę śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej II st.  im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.
     W minionym sezonie 2020/2021 miała przyjemność występować z zespołami Il giardino d’amore pod kierownictwem Stefana Plewniaka oraz z Zespołem Instrumentów Dawnych z Białegostoku wykonując m.in. Stabat Mater G. Pergolesiego oraz fragmenty Mesjasza G.F. Haendla.