Podstawowe informacje


Informacje dla ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej

 • szkoła prowadzi nabór do klas:

- fortepianu
- skrzypiec
- wiolonczeli
- gitary
- akordeonu
- perkusji
- fletu
- klarnetu
- saksofonu
- trąbki

 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat

W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze,    akordeonie, flecie, klarnecie i perkusji.

4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.

 • Lekcje gry na instrumencie są prowadzone indywidualnie. Kształcenie słuchu i rytmika oraz chór i zespoły odbywają się w grupach.

 • Lekcje w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w razie potrzeby również w soboty

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć kwestionariusz  wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w terminie do 23 czerwca 2020 r.  wysłać mailem na adres szkoły sekretariat@smtrzciana.pl (druki dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie w zakładce Dla Kandydatów/ Dokumenty do pobrania)
   

 • Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów zostanie podany na stronie szkoły w dniu 23 czerwca 2020 r.
   

 • Badanie przydatności odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) wg ustalonego harmonogramu w szkole muzycznej w Trzcianie lub poprzez odsłuchanie i ocenienie nagrań uczniów przysłanych na mail Szkoły.
   

 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych
  i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
   

 • Badania przydatności ma na celu sprawdzenie:

- słuchu wysokościowego i harmonicznego

- poprawności intonacji

- pamięci muzycznej

- poczucia rytmu i tempa

- sprawności manualnej

 • Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki do zaśpiewania.
   

 • O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument. Na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów badania predyspozycji, wyliczana jest średnia punktacja dla każdego kandydata. Należy zdobyć minimum 16 punktów w skali od 1-25. Im wyższa punktacja, tym większa szansa na przyjęcie dziecka.
   

 • Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badania przydatności.
   

 • Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej zobowiązani są do zgłoszenia się na zajęcia teoretyczne oraz lekcje indywidualne. Po rozpoczęciu Roku Szkolnego należy udać się do nauczycieli w celu ustalenia zajęć lekcyjnych.
   

 • Szkoła kształci uczniów na etapie szkoły muzycznej I stopnia.
   

 • Absolwenci naszej szkoły są uprawnieni do podjęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Serdecznie zapraszamy!!!