MROSProjekt MROS na rzecz rozwoju edukacyjnego uczniów


Warsztaty dla Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej


Harmonogram koncertów MROS 2021