Grono Pedagogiczne


Elżbieta Hoffman

 
     W 1983 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów w klasie fortepianu swego męża prof. Jana Hoffmana w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1983 r. wykłada w tejże Akademii, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. 0d 2000 r. jest członkiem Senatu, uczestniczyła także przez kilka kadencji w pracach Rady Wydziału Instrumentalnego. Pod jej kierunkiem powstawały prace magisterskie. 2005-2006- odbyła studia podyplomowe " Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim" w Akademii Muzycznej w Krakowie.
     Od 1998 roku pracuje jako nauczyciel gry na fortepianie w SM I i II st. im. B. Rutkowskiego, w Krakowie, a od 2011 r. jest wice dyrektorem SM I st, w Trzcianie. W latach 2012 - 2015 była także zatrudniona w SM w Domosławicach ( miała swój udział w jej tworzeniu).
     W 1994r. CEA powierzyło jej funkcję konsultanta metodycznego w zakresie gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym I i II st., którą realizuje poprzez konsultacje, lekcje pokazowe, wykłady,
     Od 2000r. znajduje się na liście ekspertów MEN wchodzących w skład komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


     Nagrody i odznaczenia

Nagrody Dyrektora SM I st. w Trzcianie 2016, 2017,2018,2020
Nagrody Wójta Gminy Trzciana 2014

SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:

Nagrody Dyrektora
2003, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa - 2015, 2018

Odznaka Honoris Gratia 2018

Akademia Muzyczna w Krakowie

Nagrody Rektora: 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Brązowy Krzyż Zasługi 2005
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 2011
Zasłużony dla Kultury polskiej 2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2016


Publikacje:

W 2004r. CEA opublikowało jej pracę pt.“Fortepian moja miłość”
Publikacje Akademii Muzycznej w Krakowie:" Rola fortepiany w procesie kształcenia
muzyka profesjonalisty" 2016- współredakcja oraz artykuł o tym samym tytule,
oraz "Integrująca rola fortepianu obowiązkowego w procesie nabywania wiedzy i umiejętności świadomej pracy nad utworem" 2017

Akademia Muzyczna w Łodzi- czasopismo naukowe- Konteksty-

''Nauka umiejętności odczytania kodu zapisu muzycznego – podstawowym
obowiązkiem nauczyciela instrumentalisty'' 2020


     Do jej działalności estradowej należą audycje własne i wspólne z uczniami i studentami.
Dokonała prawykonania polskiego dziesięciu Preludiów na fortepian Romana Palestra.
     Szeroka działalność dydaktyczna owocuje wieloma sukcesami jej uczniów w konkursach krajowych i zagranicznych.
     Organizuje wiele konkursów- w tym: "Czytanie w Trzcianie", "Muzykowanie w Trzcianie",
'Klauzura w Trzcianie,", "Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny- Trzciana",
"Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli", oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie: „Wiosenne Spotkania przy Fortepianie Kraków”
"Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana" AM Kraków.

     W 2017 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego z siedzibą w Trzcianie.