Samorzą uczniowski


Michał Stokłosa - przewodniczący

Szymon Zdebski - z-ca przewodniczącego

Monika Rosiek - skarbnik

Daniel Bednarczyk - sekretarz